Ja, vem är jag och varför gör jag det jag gör?

Hela mitt liv har lett mig till att bli den person jag är nu, och de val som jag har gjort baserat på de förutsättningar jag haft och de situationer som manifesterat sig i mitt liv på ett sätt eller annat är nycklarna till vem jag blivit idag. För mig är de valen vi gör varje dag som rodret på en båt. Det är dessa som plottar kursen mot våra mål och drömmar, eller om vi inte har några mål eller om vi är omedvetna om de val vi gör, så seglar vi mot ett mål som vi inte är medvetna om. Släpper vi rodret så kommer vi alltid komma någonstans, men med stor sannolikhet inte dit vi vill komma.

Min övertygelse är att om vi gör dessa val (passivitet är för mig också en handling) ur kärlek, eller för att förtydliga; att vi alltid gör de valen som ligger oss närmast hjärtat och våra drömmar, så kommer livet att bli en väldigt vacker och spännande upplevelse!

En vacker upplevelse, men inte nödvändigtvis alltid en lätt sådan. För att fortsätta att använda mig av havsmetaforer så går livet enligt mina personliga erfarenheter i vågor. Upp och ner, höger och vänster, framåt och bakåt, och det är genom dessa kontraster som vi tillåts att växa som människor.

Hur vi hanterar våra motgångar och framgångar är det som formar hur våra liv i framtiden och om vi kan lyckas med att ha en god attityd gentemot livet och dess överraskningar så är det mycket lättare att bibehålla sin balans och därigenom skapa ett slags momentum genom livet och om vi då fokuserar på de saker vi tycker om så skapar vi samtidigt svaret på frågan vad som är meningen med livet.

Heja livet är mitt motto och om du inte har ett eget så är du högst välkommen att anamma mitt. Varenda en av oss har blivit en del av detta liv och jag vill att alla ska kunna leva det till fullo.Jag har en vision av en värld där alla människor har förutsättningarna att följa sina drömmar, möjligheterna att göra exakt det dem älskar och får vara älskade för att de är sig själva och omfamnar sina unika jag.

Jag tror att om mänsklighetens fokus hade legat på detta istället för överlevnad och tävling så hade alla haft något nyttigt och meningsfullt att bidra till våran planets kollektiva välmående. Detta hade då i sin tur hade vart enormt mycket bättre oavsett vart i detta kollektiv man befinner sig någonstans än vad det är idag då vi upplever större klyftor mellan inte bara klasser utan människor i allmänhet.

En av de drömmar jag har är att få leva i en värld där mina medmänniskors hjärtan brinner av passion för livet och dess möjligheter och att vi tillsammans framhäver och uppskattar varandras olikheter och "konstigheter". Vi är alla unika och har således unika förmågor och drömmar att upptäcka och arbeta med och mot.

För mig så är det dessa olikheter som gör livet så vackert och uttrycket att variation är livets krydda döljer en så mycket djupare sanning än vad man associerar med det.

Mitt uppdrag som livscoach är för mig har då blivit att väcka passion för livet hos människor och hjälpa till att hitta de saker som ni brinner för!